Apie augMENTOR

Sužinokite daugiau apie projekto „augMENTOR” viziją, tikslus ir siūlomus sprendimus

3

KODĖL augMENTOR?

Šiandien personalizuoto mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant plėtojimas bei aukštesnio lygio mąstymo įgūdžių, vadinamųjų XXI a. kompetencijų, ugdymas yra vis dar didelis iššūkis. Akcentuojant ne tik rezultatus, bet ir procesą labai svarbu suprasti, besimokančiųjų darbą, pedagogų pamokos organizavimo, informacijos gavimo procesus, kurie pagerina ar patobulina savo darbo organizavimą.
Naujos technologijos gali padėti pakeisti mokymo paradigmą, kurioje pirmenybė teikiama masiniam mokymui, ir į besimokantįjį orientuotą paradigmą, kuri skatina kurti naujus mokytojo ir besimokančiojo vaidmenis.
Dėl metodų fragmentacijos naujų technologijų priimtinumas ir pritaikymas yra vis dar lėtas. Svarbu tai, kad norint užtikrinti kokybišką švietimą, būtina spręsti netikėtai iškylančias ekstremalias situacijas ir trikdžius, kurie gali pakenkti žmogiškajam ir socialiniam mokymosi matmeniui.
Todėl labai svarbu, kad technologijos būtų naudojamos atsižvelgiant į bendruomeniškumą, ryšį ir žmogiškąjį mąstymą.

Kokia yra augMENTOR vizija ir prieiga?

INDIVIDUALUS MOKYMASIS IR MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT.

augMENTOR taiko papildyto intelekto metodą, kai žmonės ir mašinos dirba kartu, remdamiesi savo stipriosiomis pusėmis, kad sukurtų pritaikytus ir bendradarbiaujančius mokymosi būdus, skatinančius tiek pagrindines, tiek XXI a. kompetencijas, tokias kaip bendravimas, bendradarbiavimas, skaitmeninis raštingumas, kritinis ir projektinis mąstymas bei kūrybiškumas. augMENTOR mokymo tikslais panaudos pedagoginio projektavimo, kūrybinės pedagogikos, paaiškinamo dirbtinio intelekto, žinių pateikimo ir pagrindimo sričių pasiekimus.

DIRBTINIU INTELEKTU PAPILDYTAS ĮRANKIŲ RINKINYS

Naudodamas dirbtinio intelekto įrankių rinkinį, paremtą dideliais duomenų kiekiais ir mokymosi analitika, augMENTOR teiks įvairių tipų suinteresuotosioms šalims paaiškinamas rekomendacijas: kaip išmaniai ieškoti ir identifikuoti švietimo išteklius, taip pat kaip kurti individualizuotus mokymosi profilius, atsižvelgiant į individualias dalyvių savybes, poreikius ir pageidavimus.
Studentams atliekant mokymosi procesą tokie duomenys galėtų būti prieinami ir studentams. Tuo pačiu mokytojai stebėdami mokinių pažinimo pažangą galės veiksmingai planuoti mokymo procesus ir mokyti ikimokyklinio ugdymo ir pradedančiuosius mokytojus kritiškai vertinti naująsias technologijas.

PATEIKTI REKOMENDACIJAS, PADEDANČIAS PRIIMTI PAGRĮSTUS SPRENDIMUS.

Galiausiai augMENTOR pateiks gaires visoms suinteresuotoms šalims, kurios padės priimti pagrįstus sprendimus ir (arba) padės formuoti politiką įvairiais švietimo ir mokymo klausimais, pavyzdžiui, sprendžiant klausimus susijusius su pagrindiniais mokymosi sunkumais ar negalia, formuojant individualaus mokymosi procesus gabiems ir talentingiems mokiniams, kurie galėtų išnaudoti visą savo potencialą.