Apie augMENTOR

Sužinokite daugiau apie projekto „augMENTOR” viziją, tikslus ir siūlomus sprendimus

3

KODĖL augMENTOR?

Personalizuoto mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant plėtojimas bei aukštesnio lygio mąstymo įgūdžių – vadinamųjų XXI a. kompetencijų – ugdymas šiandien vis dar yra didelis iššūkis. Kartu labai svarbu suprasti, kaip mokiniai dirba (akcentuojant ne tik rezultatus, bet ir procesą), kaip pedagogai organizuoja pamokas ir kokią informaciją jie gali gauti, kad galėtų pritaikyti, pagerinti ar patobulinti savo organizavimą.
Naujos technologijos gali padėti pakeisti mokymo paradigmą, kurioje pirmenybė teikiama masiniam mokymui, į į besimokantįjį orientuotą paradigmą, kuri skatina kurti naujus mokytojo ir besimokančiojo vaidmenis.
Tačiau jų priimtinumas ir pritaikymas vis dar lėtas, daugiausia dėl fragmentiškų metodų. Svarbu tai, kad norint užtikrinti kokybišką švietimą, būtina spręsti netikėtų ekstremalių situacijų ir trikdžių, kurie gali pakenkti žmogiškajam ir socialiniam mokymosi matmeniui, problemas, o to naujosios technologijos pačios savaime nepajėgs pasiekti.
Todėl labai svarbu, kad šios technologijos būtų naudojamos atsižvelgiant į bendruomeniškumą, ryšį ir žmogiškąjį mąstymą.

Kokia yra augMENTOR vizija ir požiūris?

individualus mokymasis ir mokymasis bendradarbiaujant.

augMENTOR taiko papildyto intelekto metodą, kai žmonės ir mašinos dirba kartu, remdamiesi savo stipriosiomis pusėmis, kad sukurtų pritaikytus ir bendradarbiaujančius mokymosi kelius, skatinančius tiek pagrindines, tiek XXI a. kompetencijas, tokias kaip bendravimas, bendradarbiavimas, skaitmeninis raštingumas, kritinis ir projektinis mąstymas bei kūrybiškumas. augMENTOR mokymo tikslais panaudos pedagoginio projektavimo, kūrybinės pedagogikos, paaiškinamo dirbtinio intelekto, žinių pateikimo ir pagrindimo sričių pasiekimus.

dirbtiniu intelektu papildytas įrankių rinkinys

Naudodamas dirbtinio intelekto įrankių rinkinį, paremtą dideliais duomenų kiekiais ir mokymosi analitika, augMENTOR teiks įvairių tipų suinteresuotosioms šalims paaiškinamas rekomendacijas, kaip išmaniai ieškoti ir identifikuoti švietimo išteklius, taip pat kaip kurti individualizuotus mokymosi profilius, atsižvelgiant į individualias dalyvių savybes, poreikius ir pageidavimus.
Tokie duomenys galėtų būti prieinami studentams, kad jie galėtų valdyti savo mokymąsi. Kartu mokytojai gali stebėti mokinių pažinimo pažangą, veiksmingai planuoti mokymą ir mokyti ikimokyklinio ugdymo ir pradedančiuosius mokytojus kritiškai vertinti naująsias technologijas.

pateikti gaires, padedančias priimti pagrįstus sprendimus.

Galiausiai augMENTOR pateiks gaires visų rūšių suinteresuotosioms šalims, kurios padės priimti pagrįstus sprendimus ir (arba) formuoti politiką įvairiais švietimo ir mokymo klausimais, pavyzdžiui, sprendžiant galimus pagrindinius mokymosi sunkumus ir negalią, formuojant individualų mokymosi kelią ir nustatant gabių ir talentingų mokinių atvejus, kad jie galėtų išnaudoti visą savo potencialą.