Повећана интелигенција

за педагошки одржано образовање

и образовање

3

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВЈЕШТИНА

Нове технологије имају потенцијал да играју кључну улогу у подстицању развоја вештина – од читања и писања до креативног и критичког мишљења – чинећи образовне курсеве интерактивнијим, персонализованијим и инклузивнијим.

аугМЕНТОР: ПОБОЉЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЗА ОБУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат аугМЕНТОР који финансира ЕУ развија педагошки оквир који користи нове технологије и интегрише их у образовање и обуку, кроз комплет алата отвореног приступа који је ојачан вештачком интелигенцијом са циљем да се убрза развој вештина.

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ПРОЦЕСА УЧЕЊА СА аугМЕНТОР-ом

аугМЕНТОР ће применити персонализоване профиле учења који узимају у обзир личне карактеристике, потребе и преференције ученика, на крају ће се бавити потенцијалним основним образовним потешкоћама и омогућити ученицима да достигну свој пуни потенцијал.