Išplėstinis intelektas

Pedagogiškai tvariam mokymui

ir švietimui

3

NAUJOS TECHNOLOGIJOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMUI.

Skatinant įgūdžių ugdymą naujosios technologijos gali atlikti svarbų vaidmenį. Skaitant, rašant ar kūrybiškai ir kritiškai mąstant – švietimo kursai taps interaktyvesni, asmeniškesni ir įtraukesni.

augMENTOR: išplėstinis intelektas mokymui ir švietimui.

Siekiant paspartinti įgūdžių ugdymą, pagal ES finansuojamą projektą „augMENTOR” yra pasitelkiamas atviros prieigos dirbtinio intelekto įrankių rinkinys. Šiuo rinkiniu kuriama pedagoginė sistema, kuri padeda išnaudoti naujas technologijas ir integruoti jas į švietimą bei mokymą.

Mokymosi proceso pertvarkymas naudojant augMENTOR

augMENTOR įdiegs individualizuotus mokymosi profilius, kuriuose bus atsižvelgiama į asmenines mokinių savybes, poreikius ir pageidavimus, galiausiai bus sprendžiami galimi pagrindiniai mokymosi sunkumai ir sudaromos sąlygos mokiniams išnaudoti visas savo galimybes.