Пилоти пројекта

аугМЕНТОР ће бити тестиран у оквиру четири пилот пројекат са примерима из стварног живота, који представљају различите нивое образовања.

3

Нове технологије у образовању одраслих и поставкама за целоживотно учење

Водећи партнер: ИАСИС, Грчка

Овај пилот има за циљ да се позабави великим проблемима који постоје у образовању одраслих и целоживотном учењу, као што је недовољно искуство едукатора који се баве образовањем одраслих у Грчкој у коришћењу нових технологија, као и различите препреке на које наилазе, како би се испунили приоритети наведени у агенди ЕУ за одрасле:

N

Повећати доступност и потражњу за висококвалитетним образовањем одраслих, посебно у областима дигиталних вештина;

N

Одраслим ученицима обезбедити одговарајућу подршку, смернице и технике подстицаја;

N

Омогућити људима флексибилније могућности учења и већи приступ кроз повећано учење на радном месту, коришћење ИКТ-а и такозваних квалификационих програма „друге шансе“;

N

Побољшати обуку која се нуди едукаторима одраслих и укупан квалитет учења одраслих.

Иновативни програми обуке за наставнике иницијалног образовања

Водећи партнер: УПАТ, Грчка

Током последњих година, различити системи управљања учењем су уграђени у педагогију високог образовања да подрже дизајн и имплементацију курсева. У овом пилот-пројекту, циљ нам је да истражимо како технологија вештачке интелигенције може да трансформише и даље развија ове системе као динамичке алате у процесу обуке и учења будућих предавача у високошколским установама, омогућујући свим укљученим актерима (професори/тренери, предавачи и студенти) да стекну неопходне вештине за коришћење ових технологија на креативан, критички, компетентан и инклузиван начин.
Конкретно, овај пилот има за циљ следеће циљеве:

N

Евалуација аугМЕНТОР педагошког оквира за усвајање нових технологија;

N

Унапређење колаборативног учења, критичког/дизајн размишљања и креативности будућих предавача у високошколским установама;

N

Предлози о различитим питањима креирања политике у вези са обуком будућих предавача у високошколским установама.

Програми за образовање о животној средини у мрежи Еко-школа засновани на СТЕАМ-у

Водећи партнер: АОР, Србија

Овај пилот пројекат ће применити и оценити аугМЕНТОР решење у СТЕАМ програмима у оквиру мреже Еко-школа у Србији, коју чини више од 150 образовно-васпитних институција, укључујући предшколске установе, основне, средње школе и универзитете.
Тачније, сврха овог пилот-пројекта је унапређење квалитета СТЕАМ образовања у мрежи Еко-школа, подстицањем младих ученика да се упознају са новим технологијама. Конкретно, овај пилот ће:

N

Омогућити динамично окружење учионице у којем је способност инструктора у интеракцији са групним процесом и понашањем како би се у потпуности побољшали исходи учења;

N

Омогућити прикупљање и разраду повезаних података и радњи;

N

Промовисати активности које треба спровести;

N

Поделити постигнуте резултате ширим заинтересованим странама

N

Информисати креаторе политике о активностима које је потребно предузети и подстаћи их да учествују у њиховом креирању и примени.

Прескок технологије индустрије 4.0 за надзорнике грађанског друштва и цивилне мисије ЕУ

Водећи партнер: КТУ

Нове технологије су постале дубоко уткане у креирање и обликовање управљања и политике (нпр. Паметни градови, Индустрија 4.0, е-Управа); међутим, актери цивилног друштва и међународне организације још увек заостају у важним технолошким вештинама.
Овај пилот има за циљ да испита најефикасније методе за изазивање ефекта скока када се учи о технологијама које омогућава Индустрија 4.0, као што су вештачка интелигенција, машинско учење, које могу да повећају ефикасност нетехничких стручњака.
Конкретно, овај пилот има за циљ следеће циљеве:

N

Развој одговарајућих педагошких метода које подстичу нелинеарни напредак за државне службенике, НВО и ОЦД, укључене у општи и надзор владиних институција;

N

Евалуација аугМЕНТОР педагошког оквира за усвајање ИКТ вештина коришћењем кохорти;

N

Побољшање усвајања нове технологије од стране чланова мисије ЕУ Цивилне заједничке безбедносне и одбрамбене политике (ЦСДП);

N

Развој репозиторијума обимне листе иновативних технологија и релевантних вештина потребних за овладавање њима за коришћење различитих надзорних и владиних надзорних улога;

N

Пресликавање таксономије учења на исходе учења како би се систематизовало прескок;

N

Давање препорука о ИКТ педагошким методама у вези са цивилним мисијама ЕУ.