О аугМЕНТОР-у

Сазнајте више о визији, циљевима и решењима које предлаже пројекат аугМЕНТОР

3

ЗАШТО аугМЕНТОР?

Развој персонализованог и учења кроз сарадњу и развој вештина размишљања вишег реда – такозваних компетенција 21. века – и данас је значајан изазов. Истовремено, веома је интересантно разумети како ученици раде (са нагласком на процес, а не само на исходе), како наставници оркестрирају своје учионице и којим информацијама имају приступ како би прилагодили/побољшали свој рад.
Технологије у настајању имају потенцијал да покрену промену од примера наставе, која фаворизује масовну наставу, до наставе усмерене на ученика, која промовише развој нових улога и за наставника и за ученика.
Међутим, прихватање и усвајање таквих технологија још увек је делимично, углавном због подељених приступа. Оно што је важно, да би се осигурало квалитетно образовање, обавезно узети у обзир неочекиване и хитне ситуације и догађаје који могу да поремете људску и социјалну димензију учења, а то је нешто што нове технологије неће моћи саме да постигну.
Зато је од кључне важности да се ове технологије користе имајући на уму повезаност са заједницом и међуљудске односе.

КОЈИ СУ ВИЗИЈА И ПРИСТУП аугМЕНТОР-а

прилагођено и сарадничко учење

аугМЕНТОР усваја приступ проширене интелигенције, где људи и машине раде заједно, изграђујући сопствене снаге, како би развили прилагођене и колаборативне путеве учења, који промовишу основне компетенције и компетенције 21. века, као што су комуникација, сарадња, дигитална писменост, критичко мишљење и креативност. аугМЕНТОР ће искористити напредак у областима педагошког дизајна, креативне педагогије, објашњиве вештачке интелигенције и коришћења знања и расуђивања у настави.

комплет алата појачан вештачком интелигенцијом

Путем комплета алата појачаног вештачком интелигенцијом, који се заснива на великим подацима и аналитици учења, аугМЕНТОР ће различитим типовима заинтересованих страна пружити препоруке за паметну претрагу и идентификацију образовних ресурса, као и за дизајнирање персонализованих профила учења који су орјентисани на појединце, њихове ‘ карактеристике, потребе и приоритете.
Ова врста података може бити доступна ученицима, омогућавајући им да управљају својим учењем. У исто време, наставници такође могу да прате когнитивни напредак ученика, ефикасно планирају своју наставу и обучавају друге наставнике кроз облике стручног усавршавања да открију критичке перспективе нових технологија.

ДАЈУ СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ у ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА НА ОСНОВУ ИНФОРМАЦИЈА

На крају, аугМЕНТОР ће пружити смернице свим заинтересованим странама да подрже одлуке на основу инфорисања/доношење политика у различитим питањима образовања и обуке, као што су решавање потенцијалних тешкоћа у усвајању знања, код инвалидитета, обликовање индивидуалних начина учења и идентификовање надарених и талентованих ученика, како би им било омогућено да остваре свој пуни потенцијал.